•Entry Requirements

Kategori

Matrikulasi KPM / ASASI / Setaraf

STPM / Setaraf

Diploma / Setaraf

Diploma International Baccalaureate / Setaraf

Syarat Am Universiti

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus mata pelajaran Sejarah;

dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus mata pelajaran Sejarah;

dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus mata pelajaran Sejarah;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus mata pelajaran Sejarah;

dan

Lulus Peperiksaan International Baccalaureate (IB) dengan mendapat sekurang-kurangnya MARKAH 30 dan mendapat sekurang-kurangnya:

Gred C (MARKAH 6) dalam lima (5) Matapelajaran

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) atau Setaraf.

Syarat Khas Program

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (2.67) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

Matematik / Sains Komputer;

atau

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM

dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali komputer.

 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

Matematik T / Matematik M

 

atau

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM

dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali komputer.

 

Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan dari Universiti Awam (UA) dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.00

atau

Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)/ Politeknik/ yang setaraf dengannya dan diperakui oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Matanilai Himpunan (CPA/PNGK) 2.30

atau

Calon-calon yang tidak memenuhi syarat CPA/PNGK di atas tetapi mendapat sekurang-kurangnya CPA/PNGK 2.30 dan mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- dalam mata pelajaran Matematik di peringkat Diploma atau sekurang-kurangnya Gred B dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM.

dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali komputer.

 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (Markah 6) pada peringkat IB dalam mata pelajaran berikut:

Matematik/ Sains Komputer;

atau

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM

dan

Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja-kerja amali komputer.

 

 

  1. INTAKE SCHEDULE
  • Two intakes per year (September and February).
  1. FEES
  • Local student : RM 6925.00
  • International student : RM45,885.00
  • Note: Hostel/Accomodation fees are not included

Print