ALUMNI Testimony: Jessinta

jess

Pengetahuan yang ditimba sebagai pelajar Industri Kimia (FIST, UMP) sangat berguna. Kini, sebagai pelajar pascasiswazah, saya berpeluang mengaplikasi pengetahuan saya dalam bidang penyelidikan disamping menceburi peluang di persada antarabangsa sebagai penyelidik muda. Saya mengesyorkan UMP kepada semua pelajar lepasan ijazah bagi melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih membanggakan.

Jessinta Sandanasamy

Graduan Tahun 2012

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Kimia Industri

Pelajar Pascasiswazah Doktor Falsafah Kejuruteraan Bioproses

Universiti Malaysia Pahang

Print