Previous Next

SESI 'CO-LECTURE' BERSAMA INDUSTRI

Sesi ini dianjurkan oleh penyelaras kursus Bioinformatics (BSB3553 & DRS2362), Dr Ahmad Mahfuz Gazali dan penyelaras kursus Microbial Genomics (BSB3703) untuk para pelajar kursus terlibat. Penceramah yang dijemput ialah Dr Gan Han Min, CEO Patriot Biotech Sdn Bhd, sebuah syarikat bioteknologi yang menumpukan perniagaan mereka dalam bidang penjujukan genom. Tajuk syarahan terbabit ialah ‘Moving Ahead with Next Generation Sequencing Data’ dan sesi ini dihadiri oleh 20 pelajar dari 3 kursus berkenaan.

Berita disediakan oleh Dr Ahmad Mahfuz Gazali, Pensyarah Program BSB


Print   Email